2009 - V takovém (ztechnizovaném) světě bych nechtěl žít 

Je účinnější proškolit řidiče o limitech dopravní rychlosti, nebo umístit policejní radary na silnici? Existují i další technologie pro účinnou kontrolu dodržování pravidel ve společnosti. Budou ale použity?

Uvedu nejprve záznam mého Skype chatu se současným studentem Karlovy univerzity v Praze. Jan je velmi schopný v informačních technologiích a občas mi pomáhá ošetřit můj počítač v těch úkonech, které přesahují úroveň mé počítačové gramotnosti. Původně chtěl Jan studovat dvě vysoké školy současně (určitě by to duševně zvládnul!), nakonec ale vsadil na humanitní směr a informatice se věnuje jen ze zájmu. Zde je záznam našeho nočního chatu.

 

Noční chat

[15.11.2009 22:54:09] Miroslav Pivoda: Dle mého letošního výzkumu (přes mé MBA studenty  Praze (http://www.miroslav-pivoda.com-a.googlepages.com/2009zad%C3%A1n%C3%AD%C3%BAkolu-detektoryl%C5%BEivpolitice)) si téměř 70% české populace (polovina z nich mezi 20 a 30 lety věku) přeje zavedení fMRI detektorů lži v politice. Navíc téměř 50% českých občanů by dalo hlas nové politické straně s programem zavedení fMRI detektorů lži (a dalších 30% je zatím nerozhodnuto) (http://www.miroslav-pivoda.com-a.googlepages.com/2009v%C3%BDsledkydotazov%C3%A1n%C3%AD). Nechcete mi pomoci založit takovou novou stranu a vyvětrat tímto způsobem českou politiku?

[15.11.2009 22:56:52] Jan: Dobrý den, abych se přiznal, nevěřím moc těm detektorům. Lepší by se mi zdálo věnovat se jednak výchově občanů, aby lež politiků rozpoznali - a hlavně se podle toho chovali - a za druhé tlačit na politiky, aby se změnily zákony a příležitostí ke křivostem bylo méně.

[15.11.2009 22:58:41] Miroslav Pivoda: Upřesnění: jde o fMRI detektory lži založené na magnetické rezonanci, nikoliv staré polygrafy. A pak: v demokratickém státě platí pravidla většiny, i kdyby to byla jen naivní záležitost.

[15.11.2009 23:02:46] Jan: víte, nevěřím, že se tím odhalí ti skutečně špatní. Možná dokonce svým činům zcela věří, nebo dokáží sami sebe přesvědčit. Spíše, co by bylo horší, by pak někoho napadlo to začít používat i jinde... až by to byl další kamének k nové totalitě. Ostatně, nepotřebujeme detektory, potřebujeme dobré redaktory, dobré soudce a dobré voliče. A ti nevzniknou díky detektorům.

[15.11.2009 23:04:35] Miroslav Pivoda: Vycházejte z toho, že technologický pokrok nezastavíte a pokud tu technologii nevyužijete k dobrým účelům, bude zneužita proti společnosti. Není na vybranou v časovém horizontu cca 10 let.

[15.11.2009 23:07:08] Jan: Promiňte, ale tomuto nevěřím a v takovém světě bych nechtěl žít. Ostatně se mi zdá, že lepší cestou je skutečně prosazování rozumných zákonů, zákonů o regulaci lobbingu, zákonů proti korupci, snaha o nezávislost soudů, snaha vychovat demokraty. Demokraty nevychováte detektory lži, nehledě na to, že i s nimi jde manipulovat, stejně jako lze manipulovat s čímkoli jiným.

[15.11.2009 23:09:42] Miroslav Pivoda: Já tvrdím, že vaše generace fMRI detektorům lži stejně neuteče. A jak tu technologii dostat pod kontrolu, to byl další úkol mých MBA studentů. Jaké našli řešení? V principu je to transparentnost transparentnosti a věčný souboj. Podobně jako virus kontra antivirus. Ale o tom až někdy jindy. Dobrou noc.

 

Úkol pro studenty

Mému dotazníkovému šetření v terénu prostřednictvím MBA studentů se z formálního hlediska dá vytknout několik nedostatků, a proto se dosažený výsledek určitě nedostane do žádného časopisu s vědeckým impaktem. Pokud by se ovšem po dvaceti letech od tzv. Sametové revoluce našel v Česku dostatek odvážných mladých lidí, mohl by mít můj výzkum ve svém důsledku velký impakt na současnou společnost. Museli by ale založit novou politickou stranu a implementovat fMRI detektory lži do české služby veřejnosti. 

Část úkolu (tj., jak dostat fMRI detektory pod kontrolu, aby tato technologie přinesla společnosti více užitku než škody) byla zcela unikátní. Někteří studenti mne při odevzdání svých návrhů informovali, že bohužel nic podobného na internetu prostřednictvím Googlu zatím nenašli (a tedy, že žádné snadné plagiátorství – Ctrl C, Ctrl V - nebylo v tomto úkolu možné).

 

Lidé bděte!

Já se domnívám, že zde jde o závažné téma, které překračuje rámec jen nějakého mentálního procvičování vysokoškolských studentů na uměle vytvořeném problému. To je reálná výzva pro dnešní mladou generaci a dozvídá se o ní v dostatečném předstihu. Když nezareaguje společnost včas a nedostane tuto technologii pod kontrolu ve prospěch dobra, zmocní se jí zločinci a dostanou pod svou kontrolu společnost ve prospěch zla. A pak uslyšíme známý nářek, že zločinci jsou opět o krok napřed před policií. Pokud pak vůbec ještě něco uslyšíme!

Únik neexistuje (není totiž kam, Mars nebude v dohledné době ještě obydlen) a zákaz použití nic definitivně nevyřeší. Ten pouze postaví do nevýhodné pozice ty slušné, kteří zákony dodržují. Technologie obecně (nejen fMRI detektory) jsou rozjetý vlak či splašené stádo koní, které nelze zastavit, pouze usměrnit. A neexistuje přitom žádné dokonalé řešení. Jde o věčný souboj. Zakladatel kybernetiky, Norbert Wiener, před půl stoletím uvedl neřešitelnost problému následující metaforu. Představte si, že jedna skupina chemiků se snaží vynalézt kyselinu, která rozruší jakýkoliv materiál. Druhá skupina chemiků se naopak snaží vynalézt materiál, který odolá působení jakékoliv kyseliny.  

Takže co s tím uděláme, přátelé? V jakém světě chcete a budete žít? Technicky schopný a humanitně vzdělaný student Jan (ze 4. ročníku Karlovy univerzity v Praze) mi sice sdělil, v jakém světě nechce žít, ale dosud mi neřekl, jak to zařídí.

Miroslav Pivoda, Brno