https://sites.google.com/mimon.tzafonet.org.il/haravmimonshalomi/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA


הודעות ועדכונים תשע"ח

  • סיור לימודי לכיתות ה-ו ביום ראשון בתאריך 10/3 נצא אי"ה תלמידי כיתות ה-ו  לסיור לימודי בנושא: הילדים בשואה, במוזיאון יד לילד בלוחמי הגטאות.  
    נשלח 3 במרץ 2018, 12:56 על ידי אילת-חן וקנין
  • רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה תָּרִימוּ... (במדבר טו, כ) תלמידות כיתה ו'  ואימהות יקרות- מוזמנות לערב הפרשת חלה שיתקיים אי"ה ביום ראשון יז' באדר 4/3/18 בשעה18:30 באולם הספורט בביה"ס.
    נשלח 3 במרץ 2018, 12:51 על ידי אילת-חן וקנין
  • תרגיל למידה מרחוק בחירום! כמו בכל שנה בשיתוף משרד החינוך, נקיים תרגיל ארצי המדמה מצב של למידה מרחוק בעתות חירום.המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, כדי לאפשר לתלמידים להמשיך שגרת למידה מרחוק. התרגיל יתקיים אי"ה ביום רביעי 21/2/18, בין השעות: 16:00-18:00. במהלך התרגיל חובה על כל תלמידי ביה"ס לבצע את המשימה המתוקשבת בהתאם לכיתתם. שימו לב! המשימות שויכו באופק/ באתר כיתה/ בקלסרום - ניתן הסבר בכל הכיתות!!! בסיום התרגיל יש למלא את טופס דיווח תלמיד על ביצוע המשימה בתרגיל חירום. מצורף קישור לטופס בדף הבית של אתר ביה"ס! 
    נשלח 19 בפבר׳ 2018, 0:56 על ידי אילת-חן וקנין
הצג הודעות 1 - 3 מתוך 18. הצג עוד »