Nummela on 14 -paikkainen lastensuojeluyksikkö, joka sijaitsee lähellä Kurikan keskustaa. Nummelassa on 14 paikkaa pitempiaikaisiin sijotuksiin joista kaksi erityisenhuolenpidon paikkaa. Nummela on tarkoitettu 12-17 -vuotiaille moniongelmaisille nuorille. Nummelassa korostetaan nuoren sekä hoidollisten että kasvatuksellisten tarpeiden ymmärtämistä. Tätä kuvastaa se, että henkilökunta sekä työote on moniammatillinen. Vahva henkilöstöresursointi takaa yksilöllisyyden ja jokaisen nuoren tarpeista lähtevän dialogisuuteen ja narratiivisiin menetelmiin perustuvan kasvatus- ja hoitotyön. Hoidon perustana on moniammatillinen ymmärrys nuoren kokonaistilanteesta. Tämän lisäksi arkeen sisältyy vahvasti resurssoidun laitoksen puitteissa tapahtuvaa toimintaa, jossa arki on strukturoitua. 

Nummelassa on oma koulu.


Vaikka Nummelan toiminta vastaa lastensuojelun moniongelmaisiin ja vaativimpiinkin tarpeisiin on arjen toiminta saatu luotua lempeäksi ja rauhalliseksi. Talo on täynnä naurua ja iloa vaikka asiat ovatkin vakavia.