Schoolrooster 2020-2021.
Het schoolrooster kan met onderstaande link bekeken worden. Het rooster is voorlopig geldig tot en met 4 september 2020.


MIL schooluniform.
Het bedrijf T&B Uniforms zal maandag 17 augustus 2020 gedurende de ochtend uren (09.00 -12.00), dinsdag 18 en woensdag 19 augustus van 13.00 - 16.00 uur nogmaals op school aanwezig zijn voor degenen die niet in de gelegenheid waren om hun schooluniform aan te schaffen.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
https://www.npostart.nl/dromen-van-curacao/02-09-2019/VPWON_1290719


NIEUW SCHOOLROOSTER met in gang van 28 oktober 2019
Correctievoorschriften eindexamens 2019:

Planning:Nieuwsbrieven van de Ouder Vereniging MIL


Online lesprogramma MUISWERK

Alle leerlingen van de brugklas en het tweede leerjaar kunnen vanaf nu online oefenen voor de vakken Nederlands, Engels, Spaans, Frans en wiskunde. Ga naar de webpagina online.muiswerken.nl/mil

Het programma Muiswerk is ook te installeren via een App op je tablet (Ipad/ Iphone of Android tablet/ smartphone)


Frans hulpbestanden
Via de link lesbestanden Frans kunnen de geluidsfragmenten en beeldmateriaal gevolgd worden. Bij de docent Frans kun je de inlogcode ontvangen.

Schoolterrein
Veel leerlingen arriveren reeds vroeg op school. De schoolpoort wordt vroeg geopend door onze schoolverzorger. Ter informatie wensen wij u mee te geven dat de verantwoordelijkheid en de verzekering voor de leerlingen begint te lopen vanaf 30 minuten voor aanvang van het lesrooster en 30 minuten na de laatst gevolgde les door de leerlingen. In deze is dit op zijn vroegst 07.00u en op zijn laatst 14.25u.

Vorming van iedere leerling
Het onderwijs is momenteel een maand onderweg. Vele uitdagingen komen we elke dag tegen en hierin zitten de punten om het voor iedereen zo positief mogelijk te doen zijn. Samen onderweg zijn en werken aan een mooie toekomst.

Eindtermen
De eindtermen voor de vakken waarin examen afgelegd moeten worden kunnen met onderstaande link ingekeken worden.Schooluniform.
Het schooluniform dient conform de richtlijnen te zijn zoals in de brieven zijn uitgedeeld aan het eind van het schooljaar en gedurende dit schooljaar.

MIL NEON FUN WALKactiviteitendag MILJeugd Videoconferentie
5 februari hebben scholieren uit 4 delen van het Koninkrijk met elkaar gesproken in een videoconferentieNa een korte introductie over respect en respectvol omgaan met elkaar hebben de leerlingen kort gedebatteerd over het thema respect en daarna hebben de groepjes uit Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao naar aanleiding van een vooraf gemaakte PowerPointpresentatie hun land beschreven. Hierna was er een gelegenheid tot het stellen van vragen.
De leerlingen van zowel het MIL als het Radulphus College hebben de conferentie als zeer leerzaam en interessant ervaren. Zij zullen via de organisatie vanuit Jongeren voor het Koninkrijk contact houden om meer van elkaar te leren. 

Praktikum techniek met LEGO

                     Introduktieprogramma te Santa Cruz
 
Een impressie van Siman di Kultura 2013 op het MIL 
 

 

Disclaimer

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld.
Aan de op de website gepubliceerde cijfers, informatie uit het klassenboek, vakinformatie, toetsroosters en dergelijke
kunnen geen rechten worden ontleend.

Alleen de rapportcijfers die schriftelijk zijn uitgereikt zijn geldig. De cijfers in het leerlingvolgsysteem zijn ter informatie. Mochten er onvolkomenheden zijn, dan worden wij graag hierover geïnformeerd. 

 

Recente berichten

  • Leerlingvolgsysteem Magister Via de weblink mil.magister.net kunnen de cijfers, absentie en huiswerkgegevens bekeken worden.
    Geplaatst 25 okt. 2015 11:52 door Edgar de Palm
  • Absentiebriefje Bij afwezigheid kunt u onderstaand briefje downloaden en gebruiken om de afwezigheid te melden.Absentiebriefje
    Geplaatst 9 nov. 2012 07:12 door Edgar de Palm
Berichten 1 - 2 van 2 worden weergegeven. Meer bekijken »
 

 
  
 
 
Subpagina''s (2): aanmelding speurtocht