Lesjesdag 26 november 2016BASISVORMING op het MIL:  
87%van de brugklas leerlingen gaan verder op het MIL
97% van de 2de klassers gaan door naar het 3de leerjaar
   
MIL staat met een artikel over het digitaal klassenboek, 
efficiënt contact met ouders 
en digitaal document camera als mogelijkheden betreffende tijdbesparing in het onderwijs op de gerenomeerde website voor het onderwijs in Nederland.
Klik op het logo van kennisnet voor meer informatie.
 
MIL  De school met méér dan studie alleen!

Op het MIL wordt veel digitaal gedaan.

Lessen worden met interactive whiteboards 

en projectors verzorgd.

Draadloos internet (WiFi) is over het hele schoolterrein voor iedereen beschikbaar.

Koppel je IPad, Samsung Tab, laptop, tablet, Kindle op het systeem en ga aan de slag.

Op de website van de school wordt continue 
de laatste informatie  bekend gemaakt. 
En je kunt je resultaten volgen via het Digitaal  Leerlingvolgsysteem.

Ook kun je rechtstreeks vanuit het systeem een email-bericht naar je docent sturen en de informatie over jou persoon uit het klassenboek inlezen.

  

  Probeer ons leerlingvolgsysteem uit   en zie hoe je de resultaten 
  kunt volgen.


  Heb je vragen of wil je meer weten,  neem gerust contact met ons op via 
  ons emailadres: 
info@mil-online.net

Bekijk de video van het MIL 

Het MIL is een relatief kleinere HAVO/VWO-school.  
Hierdoor is het meer een familie en zijn we ook bekend als de MILjano's. Je kent elkaar en kan hierdoor beter met elkaar optrekken en dit zorgt ook voor meer persoonlijke en individuele ondersteuning en begeleiding.
Op het MIL zitten tegenwoordig circa 660 leerlingen, verspreid over 35 klassen. Er zijn 60 personeelsleden 


Begeleiding

Het MIL kenmerkt zich als een school waar de leerling centraal staat en veel aandacht besteedt aan begeleiding van de leerlingen. In het lesprogramma zijn extra begeleidingslessen ingeroosterd, waarbij in het 1ste leerjaar
2 lesuren per week de mentor de leerlingen begeleidt met hun studievaardigheden.
Onze zorgteam staat dagelijks klaar om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en door het schooljaar heen te loodsen:

·         Leerlingbegeleiders,
·         remedial teacher,
·         schoolmaatschappelijk werker,
·         mentoren,
·         dekanen

 

Brugperiode

De eerste 2 leerjaren zijn de brugperiode. Aan het einde daarvan worden de leerlingen afhankelijk van hun prestaties bevorderd naar HAVO 3 of VWO 3. Als blijkt dat kinderen het HAVO/VWO-niveau niet aan kunnen, moeten ze ‘uitstromen’ naar het VSBO. Zeer goede leerlingen uit het eerste brugjaar van het VSBO kunnen ‘instromen’ in het 2de leerjaar.
HAVO 4 kent doorgaans een instroom van kinderen met een VSBO-diploma.

Van basisvorming via de tweede fase naar het eindexamen
Klas 1 en 2 van de onderbouw van het voortgezet onderwijs heet sinds enige tijd de ‘basisvorming’. In de eerste twee klassen wordt de basis gelegd voor een succesvolle opleiding. De leerlingen doen kennis op, leren vaardigheden aan en wennen geleidelijk aan de studiehouding die ze in de bovenbouw nodig hebben. Het derde leerjaar is het ‘profielvoorbereidende’ jaar. Aan het eind daarvan moet worden gekozen uit een van de volgende profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij en Natuurwetenschappen. Het laatste profiel valt uiteen in Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.

In de bovenbouw (de ‘tweede fase’) volgen de leerlingen naast een aantal verplichte vakken de vakken die tot hun profiel horen en tenminste één ‘vrij’ vak naar keuze. Een gedeelte van de vakken wordt afgerond met een schoolexamen, een ander deel met zowel een schoolexamen als een centraal schriftelijk eindexamen.

De docent is veel minder dan vroeger iemand die voor de klas leerstof staat uit te leggen; zijn of haar taak is tegenwoordig vooral de leerlingen te begeleiden bij het leren.


De school met meer dan studie alleen

Bij het MIL staat niet alleen de studie centraal. 
Als persoon ben je meer dan alleen intelligentie. Ook je eigen talenten kun je op het MIL ontwikkelen. Zo is er schoolsport, Teenerparade, sociale activiteiten, MIL-show, MIL-koor en nog vele andere activiteiten. Klik op de links aan de linkerkant van deze pagina en bekijk zoal de foto's en video over de verschillende dingen die we op het MIL doen.
Comments