Welkom op de webpagina van Aardrijkskunde

Wat is Aardrijkskunde?

Met Aardrijkskunde leer je meer over de opbouw van de wereld. De natuurlijke opbouw en afbraak (fysische geografie) van de aarde en de menselijke activiteiten (sociale geografie) staan centraal. De relatie tussen fysische- en sociale geografie staat tevens centraal: denk aan je milieu. Dit is je leefomgeving en bestaat uit natuurlijke en menselijke elementen.

In de wereld bestaan grote verschillen maar ook veelĀ  overeenkomsten tussen plaatsen, regio's en landen.Met Aardrijkskunde worden veel andere studies 'gebruikt' om hiervoor een verklaring te vinden, zoals voor de fysische geografie: geologie, kosmologie, seismologie, vulkanologie, meteorologie, ecologie en voor de sociale geografie bijvoorbeeld: archeologie, demografie, economie, sociologie, antropologie, ICT, politicologie, milieukunde, logistiek enzovoorts. Aardrijkskunde heeft daarom een relatie met veel andere schoolvakken.

Actuele onderwerpen zoals natuurrampen, de 7- miljardste inwoners, de 'economische crisis' en de census van 2011 spelen een belangrijke rol: met Aardrijkskunde leer je over de wereld om je heen, je eigen leefomgeving, maar ook over andere landen en 'vreemde' culturen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kaarten in atlassen maar tegenwoordig steeds meer met digitale ondersteuning zoals Google Earth.