Vítejte

Skaštice

Vítejte na webu Mikroregionu Kroměřížsko.

Našimi členy jsou obce:

Bařice - Velké Těšany, Bezměrov, Jarohněvice, Lubná, Lutopecny, Rataje, Skaštice, Střížovice, Šelešovice a Zlobice, město Kroměříž včetně jeho přidružených obcí: Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany a Zlámanka.

Je to trochu jiný mikroregion, než je typické seskupení malých obcí ležících na malém území. Středem našeho mikroregionu je okresní město Kroměříž, které je schopno obcím nabídnout řešení pro řadu potřeb. Dominantní role města je v rámci aktivit mikroregionu stále přítomna a je dána prostým faktem velikosti, vybavenosti a kapacit města ve srovnání s členskými obcemi. jsme přesvědčeni o tom, že i takto nesourodé partnerství přináší výhody oběma stranám. Obce mohou využít potenciál města a pro město je spřízněnost okolních obcí významným kladem.

Toto zájmové sdružení obcí vzniklo s cílem společně usilovat o formulaci opatření vedoucích k podpoře a rozvoji hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jednotlivých obcí a tím i celého mikroregionu.

Předmětem činnosti svazku obcí je:

    • plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata;
    • zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití a zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod;
    • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území;
    • plnění úkolů v oblasti ochrany ovzduší, úkolů souvisejících se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.