Phiếu Ghi Danh

Kính thưa Quí Anh /Chị Huynh Trưởng,
Thời hạn ghi danh tham dự Liên Trại Huấn Luyện Sơ Cấp Lộc Uyển & Cấp I  A  Dục /III, Miền Thiện Hoa đã hết hạn. Kính yêu cầu quí Huynh Trưởng,hoặc quí Đơn Vị có nhu cầu gửi Trại Sinh tham dự Trại, vui lòng liên lạc khối Hành Chánh BQT LU-AD 2010 qua email: vpttk@mienthienhoa.us.  để được giúp đỡ chi tiết.  Kính cám ơn !!!
 
Trân trọng,
KHC/ BQT LU-AD 2010 MTH
Comments