Tin Tức Cập Nhật


Ham Thu Lessons and their codes

posted Sep 1, 2010, 12:31 PM by Miền Thiện Hoa   [ updated Sep 19, 2010, 2:45 PM ]

Dear all,

In case you have questions about the order of Ham Thu lessons.

Lo^.c Uye^?n

HT1-B1 Lược Sử GĐPT Việt Nam,
HT1-B2 Ngũ Minh Pháp,
HT2-B1 Hoa Thuong Thich Thien Minh,
HT2-B2 Ngu Gioi - 5 Precepts,
HT2-B3 Tam Quy - Three Refuges,
HT3-B1 Trò chơi nhỏ - Htr. Nguyên Túc Nguyễn Sung,
HT3-B2 Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn - Htr. Đồng Minh Nguyễn Dã Vinh Quang,
HT3-B3 Ba Pháp Ấn - Htr. Viên Chánh Vũ Đình Long

ADuc

HT1-B1 Lược Sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam,
HT1-B2 A Dục Vương,
HT2-B1 Hoa Thuong Thich Thien Minh,
HT2-B2 Bat Chanh Dao - The Eight-Fold Noble Paths,
HT2-B3 Tu Dieu De - The Four Noble Truths,
HT3-B1 Phương pháp giáo dục trong GĐPT - Htr. Nguyên Dũng Lê Đình DU,
HT3-B2 Báo chí trong GĐPT - Htr. Nguyên Túc Nguyễn Sung,
HT3-B3 Bốn Nhiếp Pháp - Htr. Chúc Mỹ Lam Tú Phương


Thanks

Nguyen Tuc

Tổng Kết Sinh Hoạt Hàm Thụ

posted Aug 28, 2010, 8:22 PM by Miền Thiện Hoa   [ updated Aug 28, 2010, 8:29 PM ]

Lộc Uyển
ADục

Danh Sach Trai Sinh Never Login


Cẩm Nang Trại LU-AD 2010

posted Aug 8, 2010, 9:35 PM by Vo Thanh Hai   [ updated Aug 10, 2010, 6:06 AM ]

Kính gửi: quí Anh/Chị Htr. Trại Sinh Lộc Uyển - A Dục 2010,
Đính kèm là Cẩm Nang Trại LU-AD 2010. Thay mặt BQT,  kính chúc QAC luôn được mọi điều an lành và Thượng Lộ Bình An
trên đường về Đất Trại.
KHC.

Dear LU-AD 2010,
Please find the attached for your
Cẩm Nang Trại LU-AD 2010.( Camping Guide Book).  We wish you all have a safe trip on the way coming to LU-AD 2010 Camp Site.
Respectfully,
KHC.

Danh Sách Đội Chúng Liên Trại LU-AD 2010

posted Aug 2, 2010, 5:43 AM by Vo Thanh Hai   [ updated Aug 5, 2010, 6:57 AM ]

Kính gửiQuí Anh/Chị Htr. Trại Sinh LU-AD 2010,
Danh sách các Đội/ Chúng của Liên Trại đã được updated đến ngày 01 tháng 8 năm 2010. Kể từ giờ phút này quí Anh Chị Htr. Trại Sinh đã có thể liên lạc với các thành viên trong Đội /Chúng của mình qua  đội/chúng group email để bắt đầu sinh hoạt tiền Trại của Đội/ Chúng của mình, đồng thời bắt đầu có những assigned group projects của Hàm Thụ 4 theo sự hướng dẫn của Khối Hàm Thụ.

Please find the attached for the last updated List of Loc Uyen & A Duc Camp as 01 August 2010.  From now on, you can use your Team/Group Email for any communication within your team to prepare for your Team activity in prior to Training  at the Camp Site.  You may need to submit your Hàm Thụ 4 Lesson (Team Projects) via your team group email  as well.

Danh Sách Đội /Chúng (last update as 01 August 2010)

Hành Trang Trại

posted Aug 2, 2010, 5:40 AM by Vo Thanh Hai

Kính gửi QAC Htr. Trại Sinh LU-AD 2010 / Miền Thiện Hoa,

Thời gian đang tịnh tiến gần đến ngày Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng LU-AD 2010,
Ban Quản Trại kính nhắc nhở quí Htr. Trại Sinh Lộc Uyển / A Dục nào ở xa sẽ về bằng phương tiện phi cơ (airplane) và không thể mang theo đầy đủ hành trang Trại thì có thể điền vào form dưới đây những nhu cầu về "Hành Trang Trại" để BQT có thể tạo điều kiện trợ giúp quí Anh/Chị. đọc tiếp >>

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEo1b3lELTdEakplZ2IxRU5aVzhHMVE6MQ

Lá Thư Trại Trưởng

posted Jul 22, 2010, 5:54 AM by Vo Thanh Hai   [ updated Aug 5, 2010, 6:50 AM ]

Quý Anh /Chị /Em Htr. Trại Sinh Lộc Uyển – A Dục III/2010 thân mến,

Thay mặt Ban Quản Trại LU-AD 2010 Miền Thiện Hoa, chúng tôi xin được gửi đến quý anh chị em lời chào trân trọng và thân ái nhất trong tình lam thân thương, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quí anh chị em và gia-đình mọi điều an vui, hạnh phúc.

click vào đây đọc tiếp>>


Tin Tức Hàm Thụ 3

posted Jun 9, 2010, 1:07 AM by Miền Thiện Hoa

Tin tức cho Hàm Thụ 2

posted Apr 29, 2010, 3:52 AM by Miền Thiện Hoa

Thân gởi quý anh chị em Htr. Trại Sinh, 

Mỗi bài Hàm Thụ được các Htr. phụ trách chia ra làm 4 tuần; mỗi tuần các anh chị sẽ có những activites cho tuần đó.
Mong quý anh chị theo log vào trang: hamthu.mienthienhoa.us để biết thêm chi tiết.

Tình thân,

Nguyên Túc

posted Apr 19, 2010, 7:49 PM by Miền Thiện Hoa   [ updated Jun 6, 2010, 1:34 PM by Vo Thanh Hai ]1-10 of 15