Trang Nhà Trại A-Dục Lộc Uyển Miền Thiện Hoa 2010
Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục truyền thống, hiện diện trong tất cả các tông hệ phái Phật Giáo Việt Nam. Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa được hình thành tại miền Ðông Hoa Kỳ, đang cùng chung vai trong vai trò hướng dẫn giáo dục mà Huynh Trưởng là người tình nguyện trọn đời, gắn bó với Ðạo Pháp và Dân Tộc. Huynh Trưởng là những nhân sự đóng vai trò nồng cốt liên quan, ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức. Ðây là nơi hội ngộ của những người Áo Lam có tâm hồn hướng thượng và mang niềm vui đến mọi người.Hình Ảnh Sinh Hoạt Trại ADục-LộcUyển II - 2006

Messages

 • Ham Thu Lessons and their codes Dear all,In case you have questions about the order of Ham Thu lessons.Lo^.c Uye^?nHT1-B1 Lược Sử GĐPT Việt Nam, HT1-B2 Ngũ Minh Pháp ...
  Posted Sep 19, 2010, 2:45 PM by Miền Thiện Hoa
 • Tổng Kết Sinh Hoạt Hàm Thụ Lộc UyểnADục
  Posted Aug 28, 2010, 8:29 PM by Miền Thiện Hoa
 • Cẩm Nang Trại LU-AD 2010 Kính gửi: quí Anh/Chị Htr. Trại Sinh Lộc Uyển - A Dục 2010,Đính kèm là Cẩm Nang Trại LU-AD 2010. Thay mặt BQT,  kính chúc QAC luôn được ...
  Posted Aug 10, 2010, 6:06 AM by Vo Thanh Hai
 • Danh Sách Đội Chúng Liên Trại LU-AD 2010 Kính gửiQuí Anh/Chị Htr. Trại Sinh LU-AD 2010,Danh sách các Đội/ Chúng của Liên Trại đã được updated đến ngày 01 tháng 8 năm 2010. Kể ...
  Posted Aug 5, 2010, 6:57 AM by Vo Thanh Hai
 • Hành Trang Trại Kính gửi QAC Htr. Trại Sinh LU-AD 2010 / Miền Thiện Hoa,Thời gian đang tịnh tiến gần đến ngày Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng LU-AD 2010,Ban Quản ...
  Posted Aug 2, 2010, 5:43 AM by Vo Thanh Hai
Showing posts 1 - 5 of 15. View more »

Dự Báo Thời Tiết / Weather Forecast for the Camp