หน้าแรก

ข่าวงานประกันคุณภาพ ล่าสุด

  • หลักสูตรที่ขึ้น TQR รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียน TQR (update 30 พ.ย. 2560)ที่มา : http://www.mua.go.th
    ส่ง 8 ธ.ค. 2560 00:25 โดย สำนักประกันคุณภาพ สถาบัน
  • หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ 2560 ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ 2560ที่มา : www.ratchakitcha.soc.go.th
    ส่ง 8 ธ.ค. 2560 00:25 โดย สำนักประกันคุณภาพ สถาบัน
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »