ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ภาพข่าวความเคลื่อนไหว

 • เตรียมงานประเพณีออกหว่า วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการ เตรียมงานเพื่อร่วมประเพณีออกหว่า (ออกพรรษา) ซึ่งคำว่า "ออกหว่า" หมายถ ...
  ส่ง โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนท ...
  ส่ง โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ร่วมงานวางพวงมาลาและถวายบังคม วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 20.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2561 00:33 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การวางพวงหรีดเคารพศพ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 02:09 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 02:01 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 01:52 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C ) วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 20:03 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 476 รายการ ดูเพิ่มเติม »