ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ภาพข่าวความเคลื่อนไหว

 • การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 03:00 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • มอบอุปกรณ์กีฬา วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 02:58 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 02:55 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ประชุมพิจารณาการย้ายข้าราชการครู วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 02:52 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ประชุมพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 02:49 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • พิธีเปิดป้ายและมอบห้องสุขา วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 02:41 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • IQA AWARD ประจำปี 2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 02:35 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การจัดนิทรรศการฯ วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2561 01:52 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 450 รายการ ดูเพิ่มเติม »