น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และลูกจ้างทั่วไป 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • รองผอ.สพป.มส2 รายงานตัวต่อนายอำเภอแม่สะเรียง วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง . นายอดิศร ถวิลคำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนายแสนโฮม สันเพราะ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัวนายสังคม คัดเชียง แสน นายอำเภอแม่สะเรียง เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 4 ต.ค. 2564 19:47 โดย Jirawat Kitsawang
 • ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี รองผอ.สพป.มส2 เนื่องในมารับตำแหน่งใหม วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. . นายอดิศร ถวิลคำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนายแสนโฮม สันเพราะ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางเข้ารายงานตัว เนื่องในมารับตำแหน่งใหม่ ในโอกาสนี้ได้กราบสักการะพระพุทธรูปและไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ โดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์บริหารการจัดการศึกษา 18 ศูนย์ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2564 19:44 โดย Jirawat Kitsawang
 • กิจกรรมหน้าเสาธง 5 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายอดิศร ถวิลคำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนายแสนโฮม สันเพราะ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงสัญญลักษณ์เขตพื้นทีการศึกษาสุจริต เพื่อการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 . ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 4 ต.ค. 2564 19:42 โดย Jirawat Kitsawang
 • มุทิตาจิต สพป.มส2 วันที่ 29 กันยายน 2564 เกษียณ วิถีใหม่ กษิณาลัย เส้นทางอันยาวไกล จารึกไว้ในแผ่นดิน . วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เพื่อมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ และแสดงความขอบคุณ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้อุทิศตน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจจนเกณียณอายุราชการ ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2564 19:40 โดย Jirawat Kitsawang
 • มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2564 กษียณ วิถีใหม่ กษิณาลัย เส้นทางอันยาวไกล จารึกไว้ในแผ่นดิน . วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เพื่อมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ และแสดงความขอบคุณ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้อุทิศตน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจจนเกณียณอายุราชการ ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2564 19:37 โดย Jirawat Kitsawang
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1190 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://feedback.obecdata.com/index.php/misreport/fb3

 

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU
  รับรอง


ประกาศเจตจำนงสุจริตและปฏิญญาเขตสุจริต

ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


กลุ่มงาน

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/administration-group/
http://plan.mhs2.go.th/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/finacial-and-assets-administration-group/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/person
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/promotion-of-educational-provision-group/
http://spv.mhs2.go.th/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/internal-audit-unit/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-kdhmay-laea-khdi/

เอกสารข้อมูล

https://drive.google.com/file/d/12SPLCKkTCiKK40C4b-hyCuOKMDgzcraL/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://drive.google.com/file/d/12onMM9X19STKPYDVEkjY4Cyb-0ZimKag/preview
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing