ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • รดน้ำดำหัว"ปี๋ใหม่เมือง" รดน้ำดำหัว"ปี๋ใหม่เมือง"ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
    ส่ง 28 เม.ย. 2559 02:23 โดย รัตนา กำแพงแก้ว
  • ประชุมลูกจ้างประจำ นายจรูญ  แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาฝึมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝึมือแรงงาน พ.ศ ...
    ส่ง 6 เม.ย. 2559 20:58 โดย ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ Smart office นายจรูญ  แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (smart office) ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ...
    ส่ง 31 มี.ค. 2559 20:29 โดย ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง