ประกาศล่าสุด

 • ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2561 00:44 โดย ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์
 • การอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2561 00:42 โดย ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์
 • โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2561 19:46 โดย ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์
 • อบรมวิทยากรแกนนำฯ เช้านี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2561 18:36 โดย ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์
 • การประชุมการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2561 19:30 โดย ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง