https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/person/srup-kar-reiyk-rayngan-taw-phnakngan-laea-lukcang-chawkhraw     
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/person/ksc
https://training.obec.go.th/#/Login


ประกาศล่าสุด

  • การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว วันจันทร์ที่ 14 พฤษาคม 2561 เวลา 08,30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งบ ...
    ส่ง 16 พ.ค. 2561 20:55 โดย สิริกร ชุ่มเชย
  • ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม ...
    ส่ง 18 เม.ย. 2561 20:01 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง


Comments