ภาพกิจกรรมภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ประกาศล่าสุด

 • การอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2561 19:26 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2561 19:25 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C ) วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2561 19:24 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2561 19:28 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »