ประกาศล่าสุด

 • ออกติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24-28 กันยายน นางสาวศันสนีย์ แตะยา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.มส.2 ออกติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 3 ต.ค. 2561 02:16 โดย ศันสนีย์ แตะยา
 • ออกติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน นางสาวศันสนีย์ แตะยา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.มส.2 ออกติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 3 ต.ค. 2561 02:09 โดย ศันสนีย์ แตะยา
 • ออกติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 ม.ค.-23 มี.ค.61 นางสาวศันสนีย์ แตะยา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในการออกติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 23:22 โดย ศันสนีย์ แตะยา
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 13 มิ.ย. 2561 04:27 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments