ประกาศล่าสุด

 • ข่าวสารกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางเปิดระบบ E-filing ให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ด้วยตนเอง
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 01:12 โดย ดำรงศักดิ์ เรืองแดง
 • ข่าวสารกรมบัญชีกลาง ชี้แจงข่าวลือกรณีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยีนยัน ยังได้รับสิทธิเหมือนเดิม
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 01:12 โดย ดำรงศักดิ์ เรืองแดง
 • การอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" พ.ศ.2560 วันที่ 18 มิ.ย. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผ ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 23:46 โดย ดำรงศักดิ์ เรืองแดง
 • การประชุม ผอ.สพป./ศธจ. การประชุม ผอ.สพป./ศธจ.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมการประช ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2561 20:36 โดย ดำรงศักดิ์ เรืองแดง
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง