ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. กลุ่มอำนวยการจัดทำโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดชัยลาภ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 13 ส.ค. 2561 21:48 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • วันรพี 7 สิงหาคม วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดทำพวงมาลาร่วมงานวันรพี เพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ อาคารศาลจังหวัดแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 13 ส.ค. 2561 21:44 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ จัดให้มีการตกแต่งต้นเทียน โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างชั่วคราว นำไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสุวรรณรังษี (จองคำ) ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 ก.ค. 2561 09:17 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มอำนวยการ โดยนางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 27 มิ.ย. 2561 01:06 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมมอบหมายงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มอำนวยการ โดยนางมาลัย ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ งานการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 27 มิ.ย. 2561 01:00 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี -เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8 (Ayeyawady - Chao Phaya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนไทยถึงความสำคัญของความร่วมมือภายใต้ ACMECS และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 02:30 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง