ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ้องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 19 พ.ย. 2561 01:57 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ประเพณีออกหว่า (เทศกาลออกพรรษา) ปี 2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.นางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการจัดขบวนเพื่อร่วมงานประเพณีออกหว่า (เทศบาลออกพรรษา) โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูผู้ช่วย ครูธุรการ ลูกจ้าง และนักเรียน ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเหง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอแม่สะเรียง ให้ดำรงอยู่สืบไป ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 20:34 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 10/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 20:40 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • เตรียมงานประเพณีออกหว่า วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการ เตรียมงานเพื่อร่วมประเพณีออกหว่า (ออกพรรษา) ซึ่งคำว่า "ออกหว่า" หมายถึง การออกจากฤดูฝน เป็นงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อ โดยพี่น้องประชาชนที่ไปอยูู่่ต่างถิ่นจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมทำบุญและร่วมงานประเพณีออกหว่ากับครอบครัว โดยจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านของตนเองในตอนเช้าตรู่ ตลอดทั้ง 3 วัน และจะตักบาตรอาหารสดในวันแรก เนื่องจากเชื่อว่า การตักบาตรที่หน้าบ้านของตนเองจะเป็นสิริมงคลต่อบ้านและคนในครอบครัว ซึ่งจะแตกต่างจากงานประเพณีออกพรรษาในท้องถิ่นอื่น นอกจากนั้นยังมีการจัดทำโคมและซุ้มราชวัติตกแต่งบ้านเรือน ตลอดจนมีขบวนแห่เทียนเหง หรือเทียนพันเล่ม ซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่ต ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 03:02 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสวัสดิการกองทุนฯ วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 9/2561 เพื่อพิจารณาและสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 03:06 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมทีมงานบริหาร วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์  ผอ.กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมทีมงานผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชาการที่เร่งด่วน และพิจารณาโครงการที่จะต้องดำเนินการ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 03:07 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง