ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เตรียมงานประเพณีออกหว่า วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการ เตรียมงานเพื่อร่วมประเพณีออกหว่า (ออกพรรษา) ซึ่งคำว่า "ออกหว่า" หมายถึง การออกจากฤดูฝน เป็นงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อ โดยพี่น้องประชาชนที่ไปอยูู่่ต่างถิ่นจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมทำบุญและร่วมงานประเพณีออกหว่ากับครอบครัว โดยจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านของตนเองในตอนเช้าตรู่ ตลอดทั้ง 3 วัน และจะตักบาตรอาหารสดในวันแรก เนื่องจากเชื่อว่า การตักบาตรที่หน้าบ้านของตนเองจะเป็นสิริมงคลต่อบ้านและคนในครอบครัว ซึ่งจะแตกต่างจากงานประเพณีออกพรรษาในท้องถิ่นอื่น นอกจากนั้นยังมีการจัดทำโคมและซุ้มราชวัติตกแต่งบ้านเรือน ตลอดจนมีขบวนแห่เทียนเหง หรือเทียนพันเล่ม ซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่ต ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 03:02 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสวัสดิการกองทุนฯ วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 9/2561 เพื่อพิจารณาและสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 03:06 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมทีมงานบริหาร วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์  ผอ.กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมทีมงานผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชาการที่เร่งด่วน และพิจารณาโครงการที่จะต้องดำเนินการ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 03:07 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายของเขตเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 198 ราย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 18 ก.ย. 2561 01:08 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การศึกษาดูงาน วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน และนำบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ณ โรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีสภาพบริบทที่ใกล้เคียงกันและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีในหลายรูปแบบ ซึ่งคณะศึกษาดูงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ขอขอบคุณท่านวิมล แปงติ๊บ ผอ.รร,ข้าราชการครู บุคลากรของโรงเรียน ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2561 01:09 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การต้อนรับคณะกรรมการวิ่งเพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง  วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. บุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่สะเรียงในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ในโอกาสนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไปร่วมสมัครเข้าแข่งขัน เพื่อร่วมสบทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 18 ก.ย. 2561 00:55 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง