ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 พ.ค. 2562 01:53 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 กลุ่มอำนวยการ โดยนางมาลัย  ไทยดำรงค์ จัดให้มีการเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม และในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ประจำปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศ และมอบนโยบายรวมทั้งข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสว ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2562 01:39 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 พ.ค. 2562 01:17 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.กลุ่มอำนวยการโดย นางมาลัย  ไทยดำรงค์ผอ.กลุ่มอำนวยการ จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัว นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีนางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมือง" ประจำปี พ.ศ.2562 และขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกิน พร้อมทั้งขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 24 เม.ย. 2562 01:39 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • บทความไม่มีชื่อ วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดขบวนเพื่อร่วมอัญเชิญพระเพชร (วัดแสนทอง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และพระพุทธรูปประจำวัดต่าง ๆ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2562 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมขบวน ซึ่งอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และร่วมสืบสานประเพณีของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป ภาพเพิ่มเต ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2562 19:02 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางมาลัย  ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เพือให้การรายงานข้อมูลตามการประเมินผลการชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่อ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 17 เม.ย. 2562 18:53 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง