รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวิทยาคาร

โพสต์25 เม.ย. 2561 19:53โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 19:41 ]
โดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร
รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้วิจัย วัชรกร สุรินทร์
Comments