รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

โพสต์25 ม.ค. 2561 01:19โดยadmin mhs1
            รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพร  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง
Comments