การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา

โพสต์15 ม.ค. 2561 21:12โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 21:13 ]
               การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการนา เสนอข้อมูลและการประยุกต์ใช้ ด้วยโปรแกรม Power Point 2013 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 นาย ถาวร ชุมสงฆ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
Comments