ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนบนดอยในพื้นที่สูง/ทุรกันดาร (บ้านจ่าโบ่) อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

โพสต์6 มี.ค. 2561 20:34โดยadmin mhs1
++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑  เยี่ยมโรงเรียนบนดอยในพื้นที่สูง/ทุรกันดาร  (บ้านจ่าโบ่)    อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ++
**********
<<    วันนี้  เวลา 10.45 น. นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๑  เยี่ยมโรงเรียนบนดอยในพื้นที่สูง  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่   อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน    เพื่อติดตามเกี่ยวกับการสำรวจบริบทของโรงเรียน  การดำเนินงานบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของผู้บริหาร  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ internet  ของโรงเรียนลงสู่ห้องเรียนหรือไม่  รวมทั้งชี้แนะโรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา internet  การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  
//พร้อมกันนี้ ท่านผอ.อุทัย  กาญจนะ  ยังได้มอบกำลังใจให้กับผู้บริหารและ
คณะครูที่มีความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม  เมื่อวันพุธ  ที่ 7  มีนาคม ๒๕๖๑ ++++    ขอบคุณภาพจากน้องณัฐ  วรภัทร  ศักดิ์วรางกุล++   >>ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว//

Comments