แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์9 ก.ค. 2561 21:16โดยadmin mhs1
+++++
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเรืองเดช สุขโอรส ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อจัดทำ
PROJECT IDEA สำหรับการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ซึ่งจัดโดย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Comments