ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)

โพสต์9 ก.ค. 2561 21:15โดยadmin mhs1
+++++
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ กาวิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) ครั้งที่ 1 / 2561
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการในรอบปีการศึกษา 2560
และใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 4 คัน
ครบทุกอำเภอในเขตบริการ สำหรับใช้ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประจำอำเภอ
+++++

Comments