ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า

โพสต์25 เม.ย. 2561 19:44โดยadmin mhs1

แนวทางการดําเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

โพสต์2 เม.ย. 2561 23:05โดยadmin mhs1

แนวทางการดําเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

::ประกาศ:: มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ

โพสต์2 เม.ย. 2561 22:55โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2561 01:02 ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์14 มี.ค. 2561 19:18โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 19:19 ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
<< รายละเอียด... >>

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพป.มส.1

โพสต์22 ก.พ. 2561 20:47โดยadmin mhs1

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ประกาศ สพป.มส. เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตฯ

โพสต์6 ก.พ. 2561 17:00โดยadmin mhs1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
<< รายละเอียด >>

ประกาศ สพป.มส.เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

โพสต์6 ก.พ. 2561 16:58โดยadmin mhs1

ประกาศ สพป.มส.เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
<< รายละเอียด >>

1-10 of 23