ข่าว/ประกาศ/คำสั่ง

{ประกาศ} ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โพสต์7 ก.พ. 2562 01:46โดยadmin mhs1


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์31 ม.ค. 2562 01:47โดยadmin mhs1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[ประกาศ] ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

โพสต์6 ม.ค. 2562 19:38โดยadmin mhs1

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

{ประกาศ} รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิกฤต)

โพสต์2 ม.ค. 2562 20:12โดยadmin mhs1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 และแบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์2 ม.ค. 2562 18:08โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2562 20:05 ]

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


{ประกาศ} รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

โพสต์17 ธ.ค. 2561 18:05โดยadmin mhs1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างเงินงบประมาณ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

[ประกาศ] ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์6 ธ.ค. 2561 18:58โดยadmin mhs1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์26 พ.ย. 2561 19:10โดยadmin mhs1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

{ประกาศ} รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์23 พ.ย. 2561 00:48โดยadmin mhs1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

1-10 of 53