ยินต้อนรับสู่อาณาจักรประวัติศาสตร์ไทย By Kru.Warongporn Chakam (Kru.Fern)

     รายพระนามพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ ราชวงศ์จักรี


1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พ.ศ. 2325 - พ.ศ.2352 

2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2352 - พ.ศ.2367

3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2367 - พ.ศ.2393 

4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2393 - พ.ศ.2411

5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411 - พ.ศ.2453 

6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 - พ.ศ.2468

7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468 - พ.ศ.2477 

8. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พ.ศ. 2477 - พ.ศ.2489

9. พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2489 - ปัจจุบัน


             พระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต         
                                       
พระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ไทย เรื่องการสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์

วิดีโอ YouTube

การ์ตูนเรื่อง สงครามเก้าทัพ 


วิดีโอ YouTube

การเจรจาสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ระหว่างไทย-อังกฤษ


วิดีโอ YouTube