หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


แบบประเมินความเครียด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv1PHC47wJN7xVT3o8iEmb-3N8rv71Xg8kbfXxq1INxDajtg/viewform

แบบประเมินทางใจ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPVOfoyfjE1Z4WWFCNuBN09mEszl-iSd9Wk7-sYN2l_jWLsg/viewform


ข่าวสาร

ข่าวด่วน

Showing posts 1 - 5 of 107. View more »

ข่าวหอพักนักศึกษา

Showing posts 1 - 5 of 106. View more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 71. View more »

บทความพิเศษ

Showing posts 1 - 5 of 39. View more »

ปฎิทินกิจกรรม

mfu


ติดต่อ

            หอพักหญิง F1              โทร : 053-917108                              หอพักชาย ลำดวน 1            โทร : 053-917032

            หอพักหญิง F2              โทร : 053-917106                              หอพักชาย ลำดวน 2            โทร : 053-917033

            หอพักหญิง F3              โทร : 053-917111                              หอพักชาย ลำดวน 3            โทร : 053-917104

            หอพักหญิง F4              โทร : 053-917101                              หอพักหญิง ลำดวน 4           โทร : 053-917109

            หอพักหญิง F5              โทร : 053-917113                              หอพักหญิง ลำดวน 5           โทร : 053-917012

            หอพักหญิง F6              โทร : 053-917071                              หอพักหญิง ประเสริฐฯ          โทร : 053-917103                              

            หอพักหญิง ลำดวน 7     โทร : 053-917070                              หอพักหญิง บุญทรงฯ           โทร : 053-917107                               

            หอพักหญิง พล.ต.อ.เภา สารสิน       โทร : 053-917110             หอพักหญิงสักทอง 1           โทร : 053-917114                               

            หอพักหญิงสักทอง 2     โทร : 053-917115                              หอพักหญิงสักทอง 3            โทร : 053-917151

            สำนักงานกลางหอพักนักศึกษา

            (การจองหอพัก, ค่าธรรมเนียมหอพัก)              

            โทร : 053-917116          

หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา  โทร. 053-917117

"หน่วยรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน" ตลอด 24 ชม. โทร 0-5391-6999


MFU Sevices

   ระบบทะเบียน        สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
  E-Learning        ศูนย์ช่วยเหลือบัณฑิตให้มีงานทำ
  ห้องสมุด      หอพักนักศึกษา
  ทุนการศึกษา            หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา    ปฏิทินการศึกษา
 เว็บบอร์ดส่วนพัฒนานักศึกษา    สมบัติผู้ดี
 ดอกสร้อยสุภาษิต