ศูนย์บริการวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราภัฏภูเก็ต

โพสต์11 พ.ย. 2559 18:35โดยWeerayut Wongsupa   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2559 18:35 ]
          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมนางกมลชนก คำแก้ว หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราภัฏภูเก็ต พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสร้างงานบริการวิชาการ การพัฒนาเครื่อข่ายบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ และร่วมหารือ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในอนาคต