สำนักวิชาการจัดการ จัดอบรมบาร์เทนเดอร์ เตรียมพร้อมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว

โพสต์11 พ.ย. 2559 18:37โดยWeerayut Wongsupa   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2559 18:37 ]
          สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการครัวและห้องอาหาร ชั้น 4 E-Park อาคาร M Square โดยอาจารย์พิเศษ ชิตตินนท์ ดวงดีภิระบรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมเครื่องดื่ม อดีต Supervisor (Food and Beverage) โรงแรมเลอ เมอริเดียน มาเป็นวิทยากรตลอดทั้ง 3 วัน

          โดย อาจารย์ นันทพร มิ่งขวัญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการและสำนักวิชาการจัดการ ในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพบาร์เทนเดอร์ เพื่อส่งเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เพราะวิชาชีพนี้ต้องการทักษะฝีมือเฉพาะด้าน และ มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ให้บริการด้านวิชาการ มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบาร์เทนเดอร์ อุปกรณ์ และมีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้สนใจ โดยจะมีการให้ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ รวมถึงการผสมเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยม หวังว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวัน หรือต่อยอดสู่การประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์ได้

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์) มีกำหนดจัดจำนวน 6 รุ่น โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ส่วนอีกสองรุ่นที่เหลือ กำหนดจัดในวันที่ 22-24 และ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการครัวและห้องอาหาร ชั้น 4 E-Park อาคาร M Square