มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่ออนาตค”

โพสต์11 พ.ย. 2559 03:25โดยWeerayut Wongsupa   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2559 03:26 ]
          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่ออนาตค ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559        

          สำหรับหลักสูตร การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่ออนาตค นี้ สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้นสำหรับข้าราชการระดับกลางจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแบ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการจากประเทศไทย 3 คน และข้าราชการระดับกลางจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 18 คน รวม 21 คน ซึ่งในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “The role of Mae Fah Luang University in sustainable development of Chiangrai” ในบริบท มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมสุขภาพ การเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย