มฟล. ร่วมกับ One Sight จัดโครงการมอบแว่นสายตาเป็นของขวัญ ช่วยผู้มีปัญหาสายตาชาวเชียงรายมองเห็นชัดขึ้น

โพสต์11 พ.ย. 2559 03:19โดยWeerayut Wongsupa   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2559 03:27 ]
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ มูลนิธิวันไซท์ (One Sight ) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย จัด โครงการมอบแว่นสายตาเป็นของขวัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยดำเนินการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาให้แก่ชาวเชียงรายกว่า 5,700 คน ระหว่างวันที่ 12-23 กันยายน 2559 ณ อาคาร E-Park มฟล. เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาได้รับโอกาสการดูแลการมองเห็นให้ดีขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอาสาสมัครนานาชาติซึ่งเดินทางมาจาก 9 ประเทศทั่วโลก โดยมีนักศึกษา มฟล. มาเป็นล่ามอาสาสมัครที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

          ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มฟล. กล่าวว่า เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะแนวพระราชดำริในด้านการรักษาสุขภาพ มฟล. จึงได้สนับสนุนให้เกิดโครงการต่างๆ ที่เป็นการให้บริการทางด้านสุขภาพแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยโครงการมอบแว่นสายตาเป็นของขวัญฯ นี้ เป็นความร่วมมือกับ มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และมูลนิธิวันไซต์ จากสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนของจังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิทยาการตลาดทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และบริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) โดยมีการให้บริการตรวจตรวจสุขภาพตา แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา ถือเป็นการให้โอกาสในการมองเห็นและความสุขในการใช้ชีวิตให้กับเยาวชนและประชาชนอย่างแท้จริง

          โครงการมอบแว่นสายตาเป็นของขวัญ เริ่มต้นขึ้นในปี 2542 โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้บริการแก่ประชาชนไปแล้วในหลายประเทศ และในประเทศไทยได้มอบแว่นตาให้ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 5 แสนคน โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย โดยจัดครั้งแรกในปี 2558 และพบว่ายังมีความต้องการและมีปัญหาทางด้านสายตาของประชาชนในพื้นที่ ในครั้งนี้ได้เตรียมแว่นตาจำนวน 1 หมื่นชิ้นไว้รองรับการทำแว่นตาให้ประชาชนในเชียงรายได้เลือกแว่นตาที่เหมาะสมกับตนเองกว่า 5,700 คน โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาซึ่งเป็นอาสาสมัครนานาชาติ เดินทางมาจากทั่วโลก เช่น ไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย จีน แอฟริกาใต้ รวม 46 คน