จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียรู้ระหว่างเยาวชนไทย-จีน

โพสต์11 พ.ย. 2559 18:38โดยWeerayut Wongsupa
          จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สำนักจีนวิทยาและศูนย์บริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเยาวชน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ และ นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดกิจกรรม

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองประเทศ รวมกว่า 60 คน การจัดกิจกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การศึกษาดูงานสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย และการจัดกิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเน้นการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมระหว่างเยาวชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างจังหวัดเชียงรายและมณฑลยูนนานให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างจังหวัดเชียงราย และมณฑลยูนนาน
Comments