ข่าวรับสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย
ข่าวรับสมัครโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
https://drive.google.com/drive/folders/0B2VPS8EkAfPdfkZiOXVwU1d4cENIVFR2NkZTWW9nZDFmV3loeGUwOEs1dmZia0xFXzVGVkU?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/0B3rF30tp5rK0RVVTRlVFRmgySVk