יום הזיכרון לחללי צה"ל


יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה הינו יום גדוש
בשירי זיכרון יפים.
לדאבוננו, בארצנו הקטנה יש הרבה מאד חללים כאלה, וכל הזמן נכתבים
שירים בנושא כאוב זה. 
לרוב שירי הזיכרון יש מילים נוגעות ללב, מנגינות יפות וביצועים מושקעים.
השירים נוגעים במיתרי ליבנו, ואנחנו אוהבים לשמוע אותם ולשיר אותם.
בבית-הספר למדנו לאורך התקופות שירים כגון:

בדף זה נתחיל מעתה להכניס שירים, עם ביצועים, מילים ומקורות שונים.

יום הזיכרון לחללי צה"ל