הנושא המרכז - נחום גוטמן

 הנושא הבית ספרי שלנו השנה הוא: הצייר-פסל-מאייר -סופר                                נחום גוטמן
    שיצירותיו מלוות את הישראליות שלנו משחר היוולדה. 
             בדף זה מתועדות הפעילויות שלנו בנושא זה
במסגרת שיעורי המוסיקה.

 "שיר הנמל" - תזמרו, שרים ומנגנים: ילדי כיתה ג כרמית:


זוהי מצגת עם ציורי נחום גוטמן,
ממויינת לפי נושאים: