אנרגיה בפעולה

מצגת חשמל בטבע- לחצו על התמונה, המצגת תופיע למטה בצד ימין של המסך. 
בצעו את המשימות שבמצגת
https://sites.google.com/a/mevogalil.tzafonet.org.il/madaim/home/kitot6/nrgyh-bpwlh/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%20%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2%20%281%29.pptx?attredirects=0&d=1

תרגיל הכרות עם תחנת הכח באתר מתח גבוההנחיות למשימת סיכום בנושא מקורות אנרגיה והפקת חשמל: 


לפניכם דוגמאות של עבודות תלמידים בשלבי עבודה: 

לדף עם כל המצגות - לחצו כאן


https://sites.google.com/a/mevogalil.tzafonet.org.il/madaim/home/kitot6/nrgyh-bpwlh/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA%20%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D.pptx?attredirects=0&d=1

                       מצגת בנושא תחנת הכח

https://sites.google.com/a/mevogalil.tzafonet.org.il/madaim/home/kitot6/nrgyh-bpwlh/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%97%20%D7%A4%D7%97%D7%9D%20%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA.ppsx?attredirects=0&d=1

מצגת בנושא מקורות אנרגיה

https://sites.google.com/a/mevogalil.tzafonet.org.il/madaim/home/kitot6/nrgyh-bpwlh/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%2C%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D.ppsx?attredirects=0&d=1


דיון ציבורי בנושא פיתוח אנרגיה חלופית  
מול שמירה על הסביבה-
במקרה זה הגנה על סביבת עמק החולה ונדידת העופות

טורבינות רוח גולן