גלישה בטוחה - מערכי שיעור לכיתות ג


שיעור כישורי חיים בנושא התנהלות מיטבית ברשת.
בפעילות זו נבקש לתרגל עם התלמידים תהליך חשיבה המורכב מהפעולות הבאות: עוצרים - חושבים - מחליטים. זאת, במטרה לבסס ולחזק את המסרים של הפעלת שיקול דעת ופנייה למבוגר באשר להתנהלותם ברשת.
מתוך הקטלוג החינוכי.
דפי PDF. שיעור פרונטלי בכיתה.

2. מכירים ולומדים - ומסכנות ברשת נזהרים
סרטון מקסים מעורר דיון ומחשבה.
המשרד לביטחון הפנים ומשרד החינוך, תשע"ב 

3. משפחה ברשת
מצגת על הסכנות וההימנעות מהן. מכילה בתוכה קישור לסרטון שלעיל.
מזמנת דיון ושיחה בנושא.
המשרד לביטחון הפנים ומשרד החינוך, תשע"ב 

4. מחשבים (וטלפונים ניידים) מסוכנים
אלימות וירטואלית וסכנות ברשת האינטרנט - אלה תופעות שהילדים של ימינו צריכים ללמוד כיצד להתמודד אתן. כאן -  הזדמנות לדון בנושא ולגבש כללי התנהגות ראויה ובטוחה.
פעילות בדפי עבודה
אתר "בין הצלצולים" של מט"ח.

מטרת הפעילות להגביר את המודעות של התלמידים לתופעת האלימות ברשת האינטרנט ובטלפון הנייד.

כולל סיפור קצר ודיון. הערה: את הסיפור מומלץ להגדיל ולהדפיס לחוד, עותק לכל תלמיד.
אתר "בין הצלצולים" מט"ח 

6. פרטיות ברשת: משחק 

המשחק עוסק בנושא הפרטיות החל מפרטיות בחיים המציאותיים ועד עיסוק בנושא הפרטיות ברשת. במשחק התלמידים ילמדו אודות הזכות לפרטיות וידונו בדרכים למימוש זכות זו.

פעילות, דיון. 
אתר "בין הצלצולים" מט"ח

פעילות אינטראקטיבית בנושא פרטיות ברשת. הפעילות עוסקת בנושא "הפרטיות מהי" ובוחנת את עמדותיהם האישיות של התלמידים בנוגע לפרטיות. לאחר מכן התלמידים יחוו את דעתם על פרסום תכנים ברשת החברתית. 
כולל פעילות תלמיד-מחשב
מתוך אתר "בין הצלצולים" מאת מט"ח. 

סרטון בנושא בריונות שהופק על ידי ילדי כיתה ו' בבית הספר הדמוקרטי בהוד השרון.
סרטון YouTube

9. בריינפופ

6-9 סרטונים בנושא גלישה בטוחה באינטרנט 

נכנסים דרך אופק והססמה


פעילויות שונות בנושא גלישה ברשת.
מאתר "גלים".


בחזרה לדף - "גולשים על בטוח