מערכת שעות ו'2

 

יום / שעה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

1

בוקר טוב

חשבון

בוקר של קריאה / יוגה ב'

בוקר טוב

בוקר של קריאה / יוגה א'


2

 

סביבות למידה

 

סביבות למידה

 

חשבון

 

סביבות למידה

 

חשבון

3

חשבון

סביבות למידה

(פרזנציות)

4

חנ"ג

ערבית א'/ מעגלי הקשבה

חנ"ג

אנגלית

5

חשבון

אנגלית

מדעים
(ב' בכיתה)

ערבית ב'/ מעגלי הקשבה

אנגלית

6

חשבון

אנגלית

"לעוף רחוק"

חלומות ויוזמות

ממשבים בצוותא 

7

מדעים
(א' בכיתה)

קורסי בחירה

צוותא

 סיכום שבועי

וקבלת שבת שכבתית

8

אסיף

קורסי בחירה

צוותא


Comments