שפה עברית


בית ספר "מעלה הגליל" מעונה פותח שערים בשנת השפה העברית
  
 
 


אליעזרבית ספר "מעלה הגליל" מעונה פותח שערים בשנת השפה העברית בן יהודה 

אליעזר

בן יהודה

אליעזר

 
 
 
 
 

בן יהודה