מפה נושאית של המזרח התיכון

תלמידים יקרים!

היום נלמד על מיומנות מפה דרך לימוד מפות נושאיות של המזרח התיכון. 
כל תלמיד קיבל במייל משימה שבה עליו ללמוד ולנתח מפה נושאית של המזרח התיכון דרך ההנחיות שלהלן. 


Comments