חקר רשת : חיים נחמן ביאליק

מבוא              

השנה, היא שנת השפה העברית.
 
בית ספרנו בחר להנציח את שמו של ביאליק כיוון שהוא נחשב למשורר הלאומי ויש לו השפעה רבה על עיצוב השפה העברית.
 
לכן החלטנו להקים מוזיאון שינציח את שמו ופועלו של חיים נחמן ביאליק.
 

בשלב ראשון עליכם להתחלק לצוותי משימה(כ- 5 תלמידים בכל צוות). כל צוות יקים חלק מרכיבי המוזיאון. 

 

תהליך

מבנה המוזיאון:

חדר 1 : קורות חיים

עליכם להציג את קורות חייו של ביאליק בדרך מקורית ומעניינת.
לשם כך הכנסו למספר אתרים:
אתר בית הספר - בתוך עברית שפה יפה.
 
 
 
 
ארגנו את המידע וחשבו באיזה כלי תציגו את המידע שאספתם: (word, מצגת, סרט - אחר. נמקו את בחירתכם.
 
 

חדר 2: שירים שכתב

לפניכם שלושה שירים שכתב חיים נחמן ביאליק, קראו את השירים וענו על השאלות הבאות:
 
1. מה משותף לשלושת השירים?
2. מהו תפקיד הציפור בכל אחד מהשירים?
3.מהו הרעיון המרכזי אותו מבטא כל אחד מהשירים?
4.מה ניתן ללמוד על המשורר דרך שיריו אילו?
5.באיזו שפה משתמש המשורר? האם היא שפת חול? נמקו.
 
 
לאחר שתענו על השאלות, תוכלו לקרוא שירים נוספים של ביאליק באתר הבא: ביאליק 
 ארגנו את המידע וחשבו באיזה כלי תוכלו להציגו: word, מצגת, סרט או כל כלי אחר בו תחפצו, בהצלחה.
 

חדר 3: סיפורים ואגדות

חפשו שתי אגדות  על שלמה המלך, ממקורות שונים.
 
1. רשמו את שם האגדות וציינו בקצרה  את תוכן האגדות, או צרו קישור לאגדות.
2. ציינו מה מקור האגדות: כתובת אינטרנט או שם של מקור כתוב {ביבליוגרפיה}.
3. רשמו מדוע בחרתם באגדות אלו.
3. רשמו מה מלמדות אותנו האגדות שבחרתם.
4. מה המשותף לשתי האגדות.
5. הסבירו כיצד האגדות מפארות ותורמות לדמותו של שלמה.
 ארגנו את כל תשובותיכם במצגת, או בוורד.
עצבו יפה את העבודה. שימו לב שלא דלגתם על שום שלב.
ציינו מהי דרך עבודתכם? כיצד פתרתם בעיות שונות שעלו?  ועוד.
 
הידעתם?  חיים נחמן ביאליק ערך את ספר האגדה ובו מבחר רב של אגדות
ביניהם אגדות על  שלמה המלך.
לפניכם מאגר  {של חלק קטן} מאגדות שלמה שערך ביאליק,
ניתן להיעזר באגדות אלו:

 אגדת משפט הביצה.

  אגדת האשה ומשפטה עם הרוח.

 קישור לאתר הכולל מבחר יצירותיו של ביאליק

 

חדר 4: הנצחה

אישים שהשפיעו מבחינה היסטורית ותרבותית מונצחים בדרכים שונות.
לדוגמא: את אליעזר בן יהודה הנציחו על ידי כתיבת שיר לזכרו, נכתבו סיכומים אודותיו, באקדמיה ללשון העברית יש חדר הקרוי על שמו ועוצב בול על שמו.
 
 
משימתכם:
1. מצאו 5 דרכים בהם מונצח שמו של ביאליק.
2. מצאו דרך להנציח את שמו בדרך יצירתית. (לדוגמא : עיצוב שטר, עיצוב בול, הכנת משחק...
 
הדרך שבו תבחרו להנציח את שמו צריכה להיות מקורית.
בחרו בכלי המתאים להנציח את שמו ועצבו את התוצר.
 

הערכה

 

משקל בנקודות

רמה נמוכה

רמה בינונית

רמה גבוהה

קריטריונים

8

לכל אורך התהליך ההתארגנות הייתה מועטה

 

 

התארגנות טובה בהתחלה, בהמשך חלה "התפוררות" בצוות

 

התארגנות טובה מההתחלה, חלוקת תפקידים וארגון העבודה נשמרו לאורך כל התהליך

התארגנות וחלוקת תפקידים

 

8

לא היה שיתוף פעולה בין חברי הצוות 

בחלק מהתהליך התקיים קשר בין חברי הצוות.

לאורך כל התהליך התקיים קשר רציף והדדי בין כל חברי הצוות

שיתוף פעולה

 

 

8

אין אוירה טובה בקבוצה, אין עידוד ותמיכה

האווירה בקבוצה היא טובה חלק מהמשתתפים עודדו ותמכו לאורך כל התהליך

האווירה בקבוצה היא טובה, קיימת פתיחות ועידוד הדדי של רוב המשתתפים ונרקמו יחסים טובים בין המשתתפים

יחסים בינאישיים ופתיחות

 

 

8

לא נעשתה חלוקת זמנים ולא הייתה עמידה בלוח זמנים

נעשתה חלוקת זמנים הגיונית, אך לא הייתה עמידה בלוח זמנים.

חלוקת זמן הגיונית על ידי הצוות לאורך כל התהליך ועמידה בלוח זמנים.

חלוקת זמן ועמידה בלוח זמנים

 

 

8

מספר מועט של משתתפים לקח אחריות לאורך התהליך

רק חלק מהמשתתפים לקחו אחריות ותרמו באופן משמעותי לתהליך הלמידה

ניתן להצביע על תרומה של כל אחד ממשתתפי הצוות

אחריות ותרומה אישית של כל משתתף

 

 

10

לא התבצע "סיעור מוחין" ולא הועלו מגוון רעיונות לאורך התהליך

התבצע

"סיעור מוחין" והועלו רעיונות בתחילת התהליך

התבצע  "סיעור מוחין", הועלו מספר רעיונות ובוצע תהליך בחירה בשלבים שונים של העבודה

התמודדות הצוות עם התכנים

 

 

 

20

תכנים רדודים, אין שימוש במושגים ומונחים, מקורות מידע מצומצמים

ו/או אינם מתאימים

העמקה חלקית,  שימוש חלקי במושגים ומונחים

מקורות מידג לא מגוונים

מתגלה בקיאות והעמקה בתוכן: נעשה שימוש נכון במושגים ומונחים,

גיוון במקורות מידע

איכות התכנים המוצגים

 

 

20

נעשה שימוש ביישום מחשב אחד בלבד

נעשה שימוש בשני יישומים

נעשה שימוש בשלושה ישומי מחשב :  WORD ,    INTERNET  PPT,

שימוש באמצעי למידה מגוונים

 

10

הגשה לא אסתטית, אין רצף לוגי

הגשה לא אסתטית אך ברצף לוגי

הגשה אסתטית, ברצף לוגי

צורת ההגשה

 
Comments