http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluiot_letalmidim_thanim_lehufshat_hakaitz.aspx
http://online.lms.education.gov.il/course/category.php?id=85

רשימות ציוד לשנה"ל תשע"ו
מצורפות בתחתית העמוד
הודעות

  • פעילות מערכתית בנושא "האחר הוא אני" ביום חמישי 28.5.15 תתקיים פעילות מערכתית (הורים וילדים) בנושא האחר הוא אניהפעילות תהיה בשני סבבים:       סבב 1 : כתות ב'-ג', 17:00-18:30       סבב 2 : כתות ...
    נשלח 5 במאי 2015, 1:13 על ידי מעלה הגליל מעונה
  • טורניר כדורסל ברכות לכיתה ב'2 על זכייתה בטורניר כדורסל!יישר כח על משחק הוגן וספורטיבי.
    נשלח 22 במרץ 2015, 5:05 על ידי מעלה הגליל מעונה
  • שןק קח תן יוצא לדרך... פורים עבר ופסח בפתח.....וכמנהגנו נקיים גם השנה את שוק קח –תן .זה זמן הנקיונות ....כל ילד מתבקש להביא עימו בשבוע הקרוב פריטים לשוק.פריט זול-עד חמישה ₪פריט בינוני ...
    נשלח 13 במרץ 2015, 0:20 על ידי מעלה הגליל מעונה
הצג הודעות 1 - 3 מתוך 10. הצג עוד »

לוח החודש


example@meona.tzafonet.org.il

תת-דפים (70): הצג הכל
ĉ
מעלה הגליל מעונה,
31 באוג׳ 2014, 12:07
ĉ
אודליה ביטון,
30 ביוני 2015, 4:21
ĉ
אודליה ביטון,
15 ביולי 2015, 8:56
ĉ
אודליה ביטון,
28 ביוני 2015, 3:07
ĉ
אודליה ביטון,
28 ביוני 2015, 3:07
ĉ
אודליה ביטון,
28 ביוני 2015, 3:07
ĉ
אודליה ביטון,
28 ביוני 2015, 3:07
ĉ
אודליה ביטון,
28 ביוני 2015, 3:07
ĉ
אודליה ביטון,
28 ביוני 2015, 3:07
ĉ
אודליה ביטון,
28 ביוני 2015, 3:07
ĉ
מעלה הגליל מעונה,
10 בספט׳ 2014, 1:59