"כל התקדמות גדולה בשטח המדע,
  נבעה מהעזה חדשה של הדמיון"   (ג'ון דיואי)    
       
 

 מדע ולמידה חוץ כיתתית