รอบรั้วเม็งราย

 • รางวัลครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ2564 วันที่ 16 มกราคม 2564 อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
  ส่ง 25 ม.ค. 2564 18:38 โดย GEG Mengrai
 • ต้อนรับครูใหม่ ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ และคณะครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมให้การต้อนรับ- นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการ- นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครูพลศึกษา- นางปวีณ์สุดา บุญเกิด ครูคณิตศาสตร์- นางรุจิรา จันทร์เกษม ครูภาษาอังกฤษ- นายภัทรดนัย หวลศรี ครูภาษาจีนเนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
  ส่ง 25 ม.ค. 2564 18:32 โดย GEG Mengrai
 • กีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์ขึ้น แบ่งเป็น 2 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย คู่เปิดสนามได้รับเกียรติจากทีมครูโรงเรียนเม็งราย VS ทีม 4/3 การแข่งขันมีกำหนดไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม                                       
  ส่ง 16 ต.ค. 2562 08:49 โดย Usanisa Mahawan
 • แนะนำครูใหม่ ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับครูคนใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายอภิรัตน์  พรสุขพิพัฒน์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนายพูนศักดิ์  สุธีชัย วิชาเอกภาษาไทย
  ส่ง 19 ก.พ. 2562 17:35 โดย GEG Mengrai
 • แสดงความยินดี ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการวุฒิชัย ใหม่วงศ์ และครูเกียรติชัย ยานะรังษี เนื่องในโอกาสผ่านการสอบคัดเลือกผู้อวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
  ส่ง 19 ก.พ. 2562 01:16 โดย GEG Mengrai
 • มอบเกียรติบัตรครูดีศรีเม็งราย ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร "ครูดีศรีเม็งราย" ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรายชื่อครูดีศรีเม็งรายประเภทผู้บริหาร ได้แก่ นายปราโมทย์ นพวงศ์ประเภทครูผู้สอน ได้แก่1. นายภาวัต เต่านันท์2. นายสมควร เชื้อสะอาด3. นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสร์4. นางสุชาดา ใจตุ้ย 5. นายวิทูร แสนติยศ 6. นางอังคณา ณ พิกุล 7. นางนงเยาว์ มงคลสาร 8. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์ 9. นายศุภเลิศ ท่าม่วง 10. นายธนวัฒน์ สุภารัตน์ประเภทบุคลากร ได้แก่1. นางกรวิภา ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 20:04 โดย GEG Mengrai
 • มอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ผู้อำนวยการปราโมทย์  นพวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผู้กำกับลูกเสือที่ได้รับเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้แก่ ครูเกียรติชัย ยานะรังษี, ครูสมควร เชื้อสะอาด , ครูศุภเลิศ ท่าม่วง และครูธนวัฒน์ สุภารัตน์
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 19:58 โดย GEG Mengrai
 • ต้อนรับครูคนใหม่ ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับครูคนใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ครูเอกราช สุขเจริญ วิชาเอกสังคมศึกษาและครูมาริษา ชัยแก้ว วิชาเอกพลศึกษา
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 19:53 โดย GEG Mengrai
 • ครูภาษาจีนคนใหม่ ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้การต้อนรับครูภาษาจีนคนใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 19:49 โดย GEG Mengrai
 • มุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ คณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านได้แก่ ครูจารียา ธุวะคำ, ครูจิรวัฒน์ ควรคิด และครูณรงค์ ใจตุ้ย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 19:46 โดย GEG Mengrai
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

 
https://www.dlf.ac.th
 
https://www.dlit.ac.th
 
http://edltv.thai.net/
 
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
 
http://edltv.thai.net/digital/
http://www.thaiteachers.tv/

Foreign Language Festivalกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

โพสต์26 มิ.ย. 2562 23:59โดยGEG Mengrai

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์ขึ้น แบ่งเป็น 2 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย คู่เปิดสนามได้รับเกียรติจากทีมครูโรงเรียนเม็งราย VS ทีม 4/3 การแข่งขันมีกำหนดไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม

1-1 of 1