รอบรั้วเม็งราย

 • มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ คณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการจำนวน 5 ท่านได้แก่ ครูสุรพันธ์ พิชัยยา , ครูพงศ์ธร วงศ์มา , ครูกาญจนา สุภาวสิทธิ์ , ครูจิราพร กองมงคล และครูพันธ์ชัย แท้สูงเนิน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
  ส่ง 21 พ.ย. 2560 20:09 โดย Sakunee Niyom
 • รางวัล MOE AWARD ร่วมแสดงความยินดีกับ รองวุฒิชัย ใหม่วงศ์ และครูดวงฤดี บุญเรือง ได้รับรางวัล MOE AWARD 
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 08:05 โดย Sakunee Niyom
 • คะแนนโอเน็ตภาษาไทยสูงขึ้น เมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ครูกลุ่มสาระภาษาไทย เนื่องจากมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย โดยเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 21:36 โดย Sakunee Niyom
 • ต้อนรับ Mrs. JENNIE โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้การต้อนรับ Mrs. JENNIE อาสาสมัคร ชาว อเมริกัน มาช่วยสอน ระดับ ม. 5 -6
  ส่ง 23 พ.ค. 2560 00:47 โดย Sakunee Niyom
 • การอบรมครูจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2560 คณะครูจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ,21 ,32 และ34 เข้ารับการอบรมหลักสูตรและทักษะการสอน  ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  ส่ง 22 พ.ค. 2560 22:39 โดย Sakunee Niyom
 • พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ในวันที่ 11  พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวครู และบุคลากรผู้อาวุโสประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
  ส่ง 22 พ.ค. 2560 22:35 โดย Sakunee Niyom
 • มุทิตาจิต ครูดารณี&ครูอัญชลี ผู้อำนวยการณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ในนามตัวแทนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดงานมุทิตาจิต ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูดารณี ปัญญาใจ และคุณครูอัญชลี เขื่อนเพชร ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2559 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
  ส่ง 3 ต.ค. 2559 20:38 โดย Sakunee Niyom
 • ยินดีกับมหาบัณฑิต ท่านผู้อำนวยการณรงค์ คูร์พิพัฒน์ เป็นตัวแทนโรงเรียน มอบของขวัญแสดงความยินดีกับครูอรพรรณ เด่นประภัสร์ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา ศษ.ม.วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  ส่ง 14 ส.ค. 2559 20:09 โดย Sakunee Niyom
 • แนะนำครูใหม่ นายธนวัฒน์  สุภารัตน์ ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ Miss Zhang Danna ครูประจำวิชาภาษาจีน Miss Makaba Mishima ครูประจำวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 19:50 โดย GEG Mengrai
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

 
https://www.dlf.ac.th
 
https://www.dlit.ac.th
 
http://edltv.thai.net/
 
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
 
http://edltv.thai.net/digital/
http://www.thaiteachers.tv/

Foreign Language Festival