รอบรั้วเม็งราย

 • มอบเกียรติบัตรครูดีศรีเม็งราย ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร "ครูดีศรีเม็งราย" ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรายชื่อครูดีศรีเม็งรายประเภทผู้บริหาร ได้แก่ นายปราโมทย์ นพวงศ์ประเภทครูผู้สอน ได้แก่1. นายภาวัต เต่านันท์2. นายสมควร เชื้อสะอาด3. นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสร์4. นางสุชาดา ใจตุ้ย 5. นายวิทูร แสนติยศ 6. นางอังคณา ณ พิกุล 7. นางนงเยาว์ มงคลสาร 8. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์ 9. นายศุภเลิศ ท่าม่วง 10. นายธนวัฒน์ สุภารัตน์ประเภทบุคลากร ได้แก่1. นางกรวิภา ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 20:04 โดย GEG Mengrai
 • มอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ผู้อำนวยการปราโมทย์  นพวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผู้กำกับลูกเสือที่ได้รับเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้แก่ ครูเกียรติชัย ยานะรังษี, ครูสมควร เชื้อสะอาด , ครูศุภเลิศ ท่าม่วง และครูธนวัฒน์ สุภารัตน์
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 19:58 โดย GEG Mengrai
 • ต้อนรับครูคนใหม่ ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับครูคนใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ครูเอกราช สุขเจริญ วิชาเอกสังคมศึกษาและครูมาริษา ชัยแก้ว วิชาเอกพลศึกษา
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 19:53 โดย GEG Mengrai
 • ครูภาษาจีนคนใหม่ ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้การต้อนรับครูภาษาจีนคนใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 19:49 โดย GEG Mengrai
 • มุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ คณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านได้แก่ ครูจารียา ธุวะคำ, ครูจิรวัฒน์ ควรคิด และครูณรงค์ ใจตุ้ย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 19:46 โดย GEG Mengrai
 • มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ คณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการจำนวน 5 ท่านได้แก่ ครูสุรพันธ์ พิชัยยา , ครูพงศ์ธร วงศ์มา , ครูกาญจนา สุภาวสิทธิ์ , ครูจิราพร กองมงคล และครูพันธ์ชัย แท้สูงเนิน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
  ส่ง 21 พ.ย. 2560 20:09 โดย Sakunee Niyom
 • รางวัล MOE AWARD ร่วมแสดงความยินดีกับ รองวุฒิชัย ใหม่วงศ์ และครูดวงฤดี บุญเรือง ได้รับรางวัล MOE AWARD 
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 08:05 โดย Sakunee Niyom
 • คะแนนโอเน็ตภาษาไทยสูงขึ้น เมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ครูกลุ่มสาระภาษาไทย เนื่องจากมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย โดยเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 21:36 โดย Sakunee Niyom
 • ต้อนรับ Mrs. JENNIE โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้การต้อนรับ Mrs. JENNIE อาสาสมัคร ชาว อเมริกัน มาช่วยสอน ระดับ ม. 5 -6
  ส่ง 23 พ.ค. 2560 00:47 โดย Sakunee Niyom
 • การอบรมครูจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2560 คณะครูจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ,21 ,32 และ34 เข้ารับการอบรมหลักสูตรและทักษะการสอน  ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  ส่ง 22 พ.ค. 2560 22:39 โดย Sakunee Niyom
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

 
https://www.dlf.ac.th
 
https://www.dlit.ac.th
 
http://edltv.thai.net/
 
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
 
http://edltv.thai.net/digital/
http://www.thaiteachers.tv/

Foreign Language Festival