ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 ที่เลขประจำตัว                      ชื่อ - สกุล
 112397เด็กหญิงเเววดาวชัยคำมี
 212398เด็กหญิงทิพย์แพรวานันตา
 312418เด็กชายพีรพัฒน์บุญล้วน
 412421เด็กหญิงยุพารัตน์สุธรรมา
 512423เด็กหญิงเกสรจอมสลี
 612425เด็กหญิงนัดสมบูรณ์
 712428เด็กหญิงสายทองสมบูรณ์
 812430เด็กหญิงแพรวรรณแสงแก้ว
 912432เด็กหญิงอมิตาบ่อแก้ว
 1012434เด็กหญิงสุณีราชคิด
 1112437เด็กชายศรายุทธริยะเทน
 1212440เด็กชายอัษฎาวุฒิเอื้อวงศ์
 1312442เด็กชายกรวีร์ธนูแก้ว
 1412444เด็กชายภูรีย์ภัฒท์พรหมไชยวงค์
 1512447เด็กชายกิตติภพดวงมาลา
 1612448เด็กชายชวินจิรไพสิฐนุกูล
 1712450เด็กหญิงต่ายนามผัด
 1812453เด็กหญิงทิพรัตน์ทองคำ
 1912455เด็กหญิงดุษฎีพรมูลถาแปง
 2012457เด็กชายอนุวรรตแสนแก้ว
 2112459เด็กชายสิทธิชัยสมอนันต์
 2212461เด็กหญิงเม๋ยฟองบุญมี
 2312462เด็กหญิงแสงอิ่นอ้ายตุ้ย
 2412464เด็กชายจิ่งนะจันทร์วิ
 2512466เด็กชายพัชรพลนันตา
 2612467เด็กหญิงพรนภาหลงษา
 2712470เด็กหญิงนาเหมาะไทซิง
 2812471เด็กหญิงอารีนาแซ่อือ
 2912474เด็กชายคำหงษ์แก้วยอด
 3012475เด็กหญิงลลิตาคำจันทร์
 3112478เด็กชายหัสวีร์สลีสองสม
 3212483เด็กชายเจษฎาภรณ์ธรรมกุล
 3312486เด็กชายวันชนะสมสา
 3412488เด็กชายคุณากรณ์ลาดศรี
 3512549เด็กชายปิติกรณ์อุดทา