คนเก่งของเรา

 • มอบเกียรติบัตรแข่งทักษะ วันที่ 18 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันท ...
  Posted Dec 1, 2019, 12:28 AM by Usanisa Mahawan
 • งานมหกรรมวิชาการ กลุ่ม 46ict ปี 2562 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ กลุ่ม 46ict ปี 2562 นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ict พัฒนาสู่ ECC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ระหว ...
  Posted Nov 30, 2019, 11:05 PM by Usanisa Mahawan
 • พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท้องถิ่นทุรกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท้องถิ่นทุรกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ...
  Posted Nov 24, 2019, 9:36 AM by Usanisa Mahawan
 • การแข่งขันผลงานในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ การมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, องค์การบร ...
  Posted Nov 24, 2019, 9:37 AM by Usanisa Mahawan
 • การมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลให้กับตัวแทนนักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 "ก ...
  Posted Nov 24, 2019, 9:39 AM by Usanisa Mahawan
Showing posts 1 - 5 of 19. View more »

RSS Feed


ข่าว Addmission


คลังข้อสอบ


ข่าวทุนการศึกษาในประเทศ


http://mengrai.ac.th/schedule/
https://sgs9.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

http://www.studentloan.or.th/index.php
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/

https://www.facebook.com/mengrais?fref=ts
https://plus.google.com/communities/105648664862566612548
https://www.youtube.com/channel/UC30_QnMlA4cA0X2oRmGcUhA