คนเก่งของเรา

 • รางวัล TCAS รอบแรก ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติ แสดงความยินดี และมอบตุ๊กตาเป็นของขวัญให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ใน TCAS รอบแรกจำนวน 27 คน
  Posted Feb 24, 2019, 5:51 PM by GEG Mengrai
 • สอบคณิตศาสตร์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ ด.ญ.ธิดารัตน์ ปิ่นคำ ชั้น ม.3/1 ท ...
  Posted Feb 19, 2019, 1:47 AM by GEG Mengrai
 • มอบรางวัลคะแนน O-net วันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2561 สูงสุดแต่ละวิชา รายช ...
  Posted Feb 19, 2019, 1:42 AM by GEG Mengrai
 • แข่งขันทักษะระดับชาติ ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเร ...
  Posted Feb 19, 2019, 1:35 AM by GEG Mengrai
 • รางวัลการแข่งขันทักษะ ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร ...
  Posted Feb 19, 2019, 1:27 AM by GEG Mengrai
Showing posts 1 - 5 of 14. View more »

RSS Feed


ข่าว Addmission


คลังข้อสอบ


ข่าวทุนการศึกษาในประเทศ


http://mengrai.ac.th/schedule/
https://sgs9.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

http://www.studentloan.or.th/index.php
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/

https://www.facebook.com/mengrais?fref=ts
https://plus.google.com/communities/105648664862566612548
https://www.youtube.com/channel/UC30_QnMlA4cA0X2oRmGcUhA