คนเก่งของเรา

 • การแข่งขันทักษะระดับจังหวัด วันที่21 พฤศจิกายน 2560 นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียน ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ว ...
  Posted Nov 21, 2017, 6:50 PM by Sakunee Niyom
 • MMAC2017 นักเรียนคนเก่งของเราส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพเคลื่อนไหว ตามโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม mmac2017 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ...
  Posted Nov 21, 2017, 5:33 PM by Sakunee Niyom
 • 46ict นักเรียนคนเก่งของเรา เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2560 ณ โรงเร ...
  Posted Nov 21, 2017, 5:19 PM by Sakunee Niyom
 • เยาวชนดีเด่น ด.ญ.มาลี แซ่ลี นักเรียนชั้น ม.2/1  และน.ส.ประภัสสร โกติแพง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559  ได ...
  Posted Jun 7, 2017, 11:34 PM by Sakunee Niyom
 • งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  ณ ศ ...
  Posted Jan 31, 2017, 11:21 PM by Sakunee Niyom
Showing posts 1 - 5 of 7. View more »

RSS Feed


ข่าว Addmission


คลังข้อสอบ


ข่าวทุนการศึกษาในประเทศ


http://mengrai.ac.th/schedule/
https://sgs9.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

http://www.studentloan.or.th/index.php
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/

https://www.facebook.com/mengrais?fref=ts
https://plus.google.com/communities/105648664862566612548
https://www.youtube.com/channel/UC30_QnMlA4cA0X2oRmGcUhA