30/11: To opptak under arbeid.

lagt inn 30. nov. 2015, 06:37 av Bjørn Enes
Minneopptak med Per Christian Næss er under arbeid. Optaka vart gjort  i to omgangar - fyrst med publikum på Sjøfartsmuseet 15/11, så blei det gjort eit opptak til heime hos Næss den 18/11. Opptaka  er forventa ferdig dokumenterte innan neste opptak 13/12. (Årsaka til at det går så langsamt med dokumentasjonsarbeidet er at det førebels må gjerast på fritida til B. Enes)  

Opptak av Arild E, Syvertsen sitt foredrag "Norske sjøfolk i krig og terror" er under arbeid, og er rekna ferdig innan 15/12. 
Comments